نشست تخصصی؛ بازخوانی یک اتهام: غارت کاروان‌های قریش پیش از جنگ بدر

گروه پژوهشی پویافکر با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست تخصصی

بازخوانی یک اتهام:
غارت کاروان‌های قریش پیش از جنگ بدر

سخنرانان:
🔹دکتر علی بیات: عضو هیئت علمی گروه تاریخ و ملل اسلامی دانشگاه تهران

🔹دکتر مهدیه پاکروان: دکترای تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا، پژوهشگر ارشد پویافکر و مؤلف کتاب پنهان در تاریخ

با حضور:
🔹دکتر غلامحسین زرگری نژاد: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیر نشست:
🔹دکتر یحیی صباغچی: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، رئیس گروه پژوهشی پویافکر

زمان: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
مکان: دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران، سالن شهید مفتح

لینک‌ حضور مجازی در نشست:

https://www.skyroom.online/ch/parsisun_academy/pooyafekr