ارزش‌ها

  • محوریت رویکرد دینی

  • تبعیت از چارچوب های فکری و عقیدتی مکتب اهل بیت علیهم السلام

  • رعایت کلیه اصول اخلاق انسانی در اداره و پیشبرد امور