نشست‌های داخلی

سال 1402

تاریخ

ارائه دهنده

عنوان

1402/01/20دکتر منصور ولیبررسی وجه تفاوت دو واژه”یم” و “بحر” در قرآن
1402/02/17دکتر یحیی محمدلوبررسی اسم “یا مالک کل مملوک” و تلاش برای درک حسی این اسم شریف
(چگونگی استفاده بهینه از مجموعه کتب کامی از نام و درک بیشتری از اسما الهی)
1402/03/07دکتر محمد فیضیکرامت ذاتی انسان و تاثیر آن در استنباط احکام فقهی
1402/03/21دکتر علی اصغر احمدی
(ارائه به زبان انگلیسی)
Quran approves and promotes social pluralism
1402/04/04فرزانه گودرزیسیر تاریخ تحول شهر کاظمین از منظر شهری و عتبه کاظمین از منظر معماری
1402/04/18دکتر یحیی صباغچیبازخوانی تفسیری جزیه در قرآن
1402/05/22علی اصغر احمدیبحران الهیاتی توسط نانو تکنولوژی
1402/06/05دکتر مهدیه پاکروانکافه پژوهش: تجربیات و روش تحقیق در رساله دکتری 1
1402/06/12دکتر مهدیه پاکروانکافه پژوهش: تجربیات و روش تحقیق در رساله دکتری 2
1402/07/16دکتر مریم فرحمندپیدایش انسان : نسبت علم و دین
1402/08/21دکتر طاهره صالحیمدخل مهدویت در نهج البلاغه
1402/09/12دکتر سپیده وحیدنیاخود و دیگری دینی (یهودی، مسیحی و مسلم) در عهدین و قرآن
1402/09/19جمعی از پژوهشگرانتجربه های پژوهشی در حوزه مطالعات اسلامی
1402/10/10زهرا امینیبررسی فطری بودن گرایش به دین از دیدگاه علامه طباطبایی و طبیعی بودن گرایش به دین از دیدگاه روانشناسان تکاملی دین
1402/10/10دکتر سارا محمودیقد دیدگاه های شومیکر و پور شریعتی در مورد فتوح در زمان پیامبر (ص)
1402/10/17دکتر سپیده وحیدنیابررسی میدارشی- قرآنی برخی جوانب اصطلاح قرآنی اسلام و اسلم بر مبنای دیدگاه کیستر
1402/11/15زهرا سالاریانبهره برداری از واقعه شب اسری در جعل روایات فضائل خلفای سه گانه

آرشیو