حلقه مطالعاتی حدیث

 • تیرماه 1402

  بازخوانی حدیث سایر صیرفی در مشابهت امام قائم(ع) با حضرت یوسف

  ارائه دهنده: مهدی صالح

 • مرداد ماه 1402

  روش های مصدریابی کتاب الکافی

  ارائه دهنده: دکتر مصطفی درگاهی

 • شهریور ماه 1402

  بازخوانی روایت های مرتبط با دسترسی به چاه های بدر

  ارائه دهنده: فاطمه درودیان

 • شهریور ماه 1402

  بازخوانی روایات جنگ بنی قریظه

  ارائه دهنده: مژگان آهنگر

 • مهرماه 1402

  نقد و بررسی روایات مجازات شیخین

  ارائه دهنده: دکتر مهدیه پاکروان

 • آبان ماه 1402

  بررسی رجالی سکونی در بین راویان احادیث شیعه

  ارائه دهندگان: دکتر محمد قندهاری، دکتر مصطفی بارگاهی