مهدیه پاکروان

سوابق تحصیلی

دکتری، 1401، تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا

کارشناسی ارشد، 1379، ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

کارشناسی، 1375،  ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی

کتابهای تالیفی

 • “استراتژی منجی، جنگ جهانی یا صلح جهانی”: نشر پناه، 1398
 • “پنهان در تاریخ، اعزام‌های دیپلماتیک پیامبر (ص) پیش از بدر”: نشر پناه، 1398

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • مهدیه پاکروان، علیمحمد ولوی، نصرت نیلساز، “ریشه یابی تفکرات غالیانه و شعوبی روایات مجازات شیخین در متون نصیریه”، مجله پژوهش دینی، شماره 45، 1401
 • مهدیه پاکروان، علیمحمد ولوی، نصرت نیلساز، “ریشه یابی فرقه شناسی و تطور سنجی روایات مجازات شیخین پس از ظهور در متون روایی شیعی”، پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره 31، 1401
 • سعید طاووسی مسرور، مهدیه پاکروان، زهرا سالاریان، “تقابل جریان‌های فکری جهان اسلام مبتنی ‌بر گونه‌شناسی ردیه های کلامی الفهرست ندیم”، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، شماره 53، 1401
 • یحیی صباغچی و مهدیه پاکروان ، “بازخوانی زمینه محور – متن محور آیات آغازین سوره توبه در مسئله جهاد ابتدایی”، دو فصلنامه علمی مطالعات قرآن و حدیث، شماره 28، 1400
 • یحیی صباغچی و مهدیه پاکروان ، “تحلیل انتقادی رویکردهای تفسیری ذیل آیه اشدّاء علی الکفار”، دو فصلنامه علمی مطالعات قرآن و حدیث، پذیرش، 1400
 • مهدیه پاکروان، زهرا سالاریان، یحیی صباغچی، بررسی معاهدات نبوی با تکیه بر دو اصل دو سویه بودن تعاملات و عدم تحمیل دین”، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 45، 1395
 • مهدیه پاکروان و زهرا سالاریان، ” نقد و واکاوی حمله مسلمانان به کاروان های تجاری قریش در ماه‌های آغازین هجرت برای کسب درآمد از دیدگاه مستشرقین”، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، شماره 39، 1397
 • مهدیه پاکروان، محمدرضا بارانی، ” تحلیل سخنان امام حسین (ع) از مدینه تا مکه، بر پایه‌ نظریه‌ کنش‌های گفتاری جان سرل”، شماره 42، 1398
 • مهدیه پاکروان، علی‌محمد ولولی، سعید طاووسی مسرور، ” نسبت سنجی میان زمان نگارش و موضوعات ردیه نگاری‌های شیعیان (تا نیمه اول قرن پنجم هجری)”، دوفصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری، شماره 26، 1399
 • غلامحسین زرگزی‌نژاد، مهدیه پاکروان، ” تحلیل انتقادی حمله به کاروان‌های تجاری قریش در سرایا و غزوات آغازین بعد از هجرت (بر اساس دو مؤلفه «مساله انتقام ورزی» و «بافت و سنن جامعه عرب»)”، فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ، شماره 53، 1398

زمینه های تحقیقاتی

 • تاریخ اسلام
 • تاریخ امامت
 • تاریخ فرق
 • مهدویت

سوابق همکاری در دانشگاه

 • مدرس دانشگاه های الزهرا و صنعتی شریف