ناهید حسین نتاج

.

سوابق تحصیلی

  • دکتری فوتونیک (پژوهشکده لیزر و پلاسما- دانشگاه شهید بهشتی)، فارغ التحصیل خرداد 1391
  • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه الزهرا (س) بهمن 1398

فعالیت‌های پژوهشی

  •  معناشناسی ساختاری واژۀ «ضرب» در قرآن کریم”‌, فتحیه فتاحی زاده، ناهيد حسين نتاج، فریده امینی، مجله پژوهش دینی، شماره 40، 1399، صص149-176
  •  رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب»، فتحیه فتاحی زاده، ناهید حسین نتاج، سارا طاهری، مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (پذیرش شده در آبان99، قرار چاپ در بهار1400)
  •  بازخوانی روایت سبب نزول آیۀ 34 سورۀ نساء با تکیه بر روش تحلیل اسناد- متن، مژگان آهنگر داودی، ناهيد حسين نتاج، فتحیه فتاحی زاده، دوفصلنامه علمي »مطالعات قرآن و حديث، 1401، سال15، شماره2، صص 113-145
  •  “نگاهی به سیر تاریخی آراء مفسران درباره دو واژه “قوامون” و “نشوزهن” در آیه 43 سوره نساء”، ناهيد حسين نتاج، زهرا صرفی، دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی اجتماعی، اردیبهشت 1397
  •  بررسي مؤلفه‌های معنایی قوّاميت در قرآن كريم با رويكرد ریشه‌شناسی و بررسي مفاهيم همنشین و جانشين، چاپ شده در کتاب قوامیت مردان و چالشهای زن مسلمان، 1401، انتشارات نگارستان اندیشه

زمینه و علایق پژوهشی

  • مطالعات زنان

یادداشت‌های پژوهشی