مهدیه پاکروان

m.pakravan@alzahra.ac.ir

سوابق تحصیلی

  • دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران

فعالیت‌های پژوهشی

پایان‌‌نامه

پایان‌نامه دکتری:تحلیل تاریخی «پنداره مهدی خشونت‌گرا(مبتنی بر منابع روایی شیعه دوازده امامی تا قرن هفتم ه‍.ق.)

فعالیت‌های آموزشی

تاریخ تشیع 2، کارشناسی دانشگاه الزهرا، ترم دوم 1398-1399

تاریخ تشیع 1،کارشناسی دانشگاه الزهرا،ترم اول1400-1399

کلیات و مبانی تاریخ، کارشناسی دانشگاه الزهرا،1400-1399

تاریخ امامت،دانشگاه صنعتی شریف،1400-1399

دستیار استاد علیمحمد ولوی دروس روش تحقیق، اندیشه سیاسی در اسلام، سیره نبوی، فلسفه تاریخ.

کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 1396- تاکنون

 

فعالیت‌های اجرایی

  • عضویت در هسته علمی پژوهشکده تاریخ اسلام، گروه سیره معصومین از سال 1393 تا 1397
  • عضو هیئت موسس گروه پژوهشی پویافکر

زمینه و علایق پژوهشی

  • مطالعات اسلامی
  • سیره نبوی
  • مهدویت
  • مطالعات اسلامی
  • سیره نبوی
  • مهدویت

یادداشت‌های پژوهشی