مژگان آهنگر داودی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فعالیت‌های پژوهشی

پایان‌نامه:

سیر صدور فرامین امر به معروف و نهی از منکر و مجریان آن در عصر صفوی

فعالیت‌های آموزشی

  • مروری بر روش تحلیل اسناد- متن، نخستین مدرسه مدار، گروه انعکاس، 15 تیر 1402.
  • روش تحلیل اسناد- متن و کاربرد آن در نقد حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، 11 آبان 1401.

زمینه و علایق پژوهشی

  • مطالعات اسلامی
  • روش تحلیل اسناد- متن (Isnad-cum matn analysis)
  • سیره پیامبر (ص)
  • مهدویت

یادداشت‌های پژوهشی