محمد فیضی

سوابق تحصیلی

  •  دانشجوی دکتری مذاهب فقهی،دانشگاه ادیان و مذاهب قم
  • کارشناسی ارشد،ادیان و عرفان، سطح 3 حوزه قم
  • کارشناسی فقه و اصول، سطح 2 حوزه

فعالیت‌های پژوهشی

بررسی تاثیر کرامت انسانی در استنباطات فقهی، مطالعه موردی کتاب شرایع اسلامی

فعالیت‌های آموزشی

  • اندیشه و معارف اسلامی، کارشناسی، دانشکده انفورماتیک، 1380-1389
  •  اندیشه و معارف اسلامی، کارشناسی،دانشگاه آزاد شهر قدس،1381-1382
  • اندیشه و معارف اسلامی ،کارشناسی،دانشگاه سوره،1382
  • فقه و اصول، سطح 2و3،حوزه های  علمیه،1382-1400
  • منطق
  • سطح 1،حوزه های علمیه، 1370-1373
  •  معارف،سطح دبیرستان،دبیرستان‌های مختلف تهران، 1370-1373

فعالیت‎‌های اجرایی

دبیر گروه سیره پژوهشکده تاریخ اسلام، 1387-1401

زمینه و علایق پژوهشی

فقه و کلام

یادداشت‌های پژوهشی