پاسخ به شبهات

ویدئو و کلیپ

بررسی سند زیارت عاشورا (قسمت اول)

دکتر سعید طاوسی

✳️ آیا در سند آن مشکلی هست؟

✳️ این زیارتنامه از چه طریقی به دست ما رسیده است؟

بررسی سند زیارت عاشورا (قسمت دوم)

دکتر سعید طاوسی

✳️ بررسي محتوايي متن زيارت عاشورا

✳️ آيا اين متن با ساير متون ائمه (ع) مطابقت دارد؟

بررسی سند زیارت عاشورا (قسمت سوم)

دکتر سعید طاوسی

✳️ آیا ممکن است ائمه (ع) این همه تاکید به خواندن زیارت امام حسین (ع) کرده باشند، اما زیارتنامۀ آن حضرت را تعلیم نکرده باشند؟

بررسی سند زیارت عاشورا (قسمت چهارم)

دکتر سعید طاوسی

✳️ توجه و اهتمام خاص علمای شیعه به این زیارتنامه از عصر ائمه (ع) تا به امروز