اهداف

  • پژوهش و بررسی در مسائل و مباحثی که مستقیما با دین و جامعه اسلامی ارتباط دارد؛ مانند جامعه‌شناسی دینی، روانشناسی دینی، تاریخ، تعلیم و تربیت، آسیب شناسی‌های اجتماعی و ... در قالب پژوهش‌های میان رشته‌ای

  • رصد شبهات و پاسخگویی به آنها و دفاع عالمانه از مبانی و اصول معارف اسلامی و گزاره‌های دینی

  • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف گروه‌های پژوهشی در رشته‌های کاربردی مرتبط

  • فعالیت در فضای مجازی و راه اندازی مؤسسات، سایت‌ها و سامانه‌های محتوایی و اطلاع رسانی مورد نیاز

  • پرورش محققان صاحب نظر و معتقد در زمینه‌های معارف اسلامی برای مقابله با اندیشه‌های انحرافی و التقاطی