یحیی محمدلو

سوابق تحصیلی

  • دانشجوی دکتری رشته حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
  • کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور تهران
  • تحصیلات حوزوی: به صورت غیر رسمی از سال 91 مشغول به تحصیل

فعالیت‌های پژوهشی

پایان‌نامه

کارشناسی ارشد: بررسی الزام در امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه پیام نور،1396

فعالیت‌های آموزشی

  • تدریس کتاب الموجز آیت الله سبحانی در موضوع اصول فقه
  • تدریس برخی از نرم افزارهای نور در چندین دوره

فعالیت‌های اجرایی

عضو هیات موسس گروه پژوهشی پویافکر

زمینه و علایق پژوهشی

فقه و کلام

یادداشت‌های پژوهشی